# OPPLÆRINGSBOK

Av Grete Haaland | 21.07.2023

Opplæringsboka i FIFF opprettes automatisk når du dokumenterer praktisk arbeid. Du kan legge til flere læreplaner dersom du ønsker eller har behov for det. Dersom du bruker FIFF som elev, kan det for eksempel være aktuelt å legge inn planene for fellesfag. FIFF KOMPETANSE legger også inn lokale læreplaner for den enkelte skole, slik at elevene kan jobbe med lokale og individuelle mål, for eksempel i faget Yrkesfaglig fordypning (YFF).