# OPPLÆRINGSBOK

Av Kjersti Hovland | 30.08.2013

Opplæringsboka i FIFF opprettes automatisk når du dokumenterer praktisk arbeid. Du kan legge til så mange læreplaner du ønsker –FIFF KOMPETANSE AS legger også inn lokale læreplaner for den enkelte skole, slik at eleven kan jobbe med lokale mål.

I Kunnskapsløftet står eleven i fokus. Interessedifferensiering og tilrettelegging kommer tydelig frem i Opplæringsboka og sikrer skolens / lærebedriftens behov for kvalitetssikring og dokumentasjon av opplæringen.