# KOMMUNIKASJON OG SAMARBEID

Av Kjersti Hovland | 30.08.2013

Som veiledere i fag- og yrkesopplæringen har vi erfart at samarbeid og kommunikasjon på tvers av fag / skoler / fylker og med bransjene er spennende og lærerikt.

FIFF er utviklet slik at du enkelt kan dele arbeidslogger med enten gruppen din, eller alle andre FIFF-brukere.

Er du elev i videregående skole, kan utplasseringsbedrifter knyttes til din bruker på FIFF, slik at både lærer i vgs og fagansvarlig i bedrift kan kommunisere og veilede deg.