kontakt oss   |   startsiden   
 
brukernavn passord
Fag, Individ og Fellesskap i Fokus   Du er her: Aktuelt
  
I tråd med ønsker fra bransjen endres ordlyden i Vg3 læreplanen, og blomsterdekoratørenes fagprøve skal fra og med 1 august skje innenfor rammen av 14 virkedager.

Dette betyr at det er rom for en planleggingsperiode i forbindelse med fagprøven -og kandidatene kan planlegge og bestille varer til prøven sin.
Kopi av brev fra Utdanningsdirektoratet til Fylkesmannen om saken finner du ved å åpne artikkelen.
[Les mer]
FIFF er et pedagogisk oppbygd dokumentasjonssystem for læring og kvalitetssikring –først og fremst utviklet for yrkesfagopplæringens behov. Skoler, bedrifter, opplæringskontorer og høgskoler bruker i dag FIFF.
FIFF er nettbasert –du kan logge på FIFF uansett hvor du befinner deg. Det er ubegrenset lagringskapasitet på FIFF og du kan benytte FIFF i hele opplæringsløpet ditt –fra Vg1 frem til fag / svenneprøve.

For å få tilgang til FIFF trenger du brukernavn og passord. Gå til startsiden og klikk "prøv FIFF", så sender vi deg testbrukere slik at du kan prøve ut FIFF uforpliktende i 14 dager.


[Les mer]
Bilde; http://fafo.no
Dette er tittelen på Gudmund Hernes sin rapport om tiltak for å redusere frafall i videregående opplæring.

I rapporten slås det fast at fafall fra vgs er et stort problem, at dette ikke er et nytt problem og heller ikke et særnorsk problem. Videre at frafall ikke er ett problem og at frafallet ike\ke har en løsning. Den slår også fast at noe av det som har vært forsøkt for å redusere frafall har virket svært bra -men at informasjon om dette ikke er nok spredt eller tatt i bruk gjennom hele utdanningsverket.

Lese mer?? Rapporten er på 90 sider, og du finner lenke til den ved å åpne denne artikkelen.[Les mer]
Nå samles mesterutdanningen for 50 mindre håndverksfag!
Alle som ønsker å ta mesterbrev kan få undervisning på Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv.
Dette er en veldig god nyhet for alle de små håndverksfagene, siden det har vært vanskelig å samle mange nok til å sette i gang undervisning for disse.
Åpne artikkelen for å lese mer!
[Les mer]
Utdanningsdirektoratet foreslår å innføre veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i noen fag. Direktoratet anbefaler også å gi skoler og skoleeiere tilbud om kompetanseutvikling i vurdering.

I rapporten foreslår direktoratet å kombinere veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse med en fireårig satsing der skoler og skoleeiere får tilbud om kompetanseutvikling i vurdering og oppfølging i arbeidet med å ta i bruk kjennetegn. I tillegg foreslås det også å sette i gang forskning på sammenhengen mellom vurdering og læring og på lærernes grunnlag for standpunktvurdering.
Gjennom prosjekt Bedre vurderingspraksis har Utdanningsdirektoratet siden 2007 samarbeidet med 77 læresteder i en utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i et utvalg fag.

Åpne artikkelen for lenke til rapporten, datert 1 juli 2009.
[Les mer]
"Det store frafallet i videregående opplæring er en de faktorene som skaper mest sosial ulikhet i vårt samfunn og de personlige omkostningene er store. Vi må gå løs på frafallsutfordringen med nye grep og vilje til å tenke nytt." Dette sa statsråd Solhjell den 20 juni 2009 da St. meld. nr. 44 (2008-2009) ”Utdanningslinja” ble presentert.

Les artikkelen fra Fagopplæring.net her;

[Les mer]
Bransjer