kontakt oss   |   startsiden   |   logg av   
 
Velkommen BA Tor Inge Vedvik  
Fag, Individ og Fellesskap i Fokus   Du er her: Erfaringsdeling - Gruppens logger
  
Priming av gulv, bruk av avrettingsmasse og legging av fliser.

Av BA Tor Inge Vedvik | 10.01.2011

Helhetsbeskrivelse:Kommentar fra veileder

I forbindelse med krav om praksis med fordypning i annet fag enn mitt eget, har jeg vært i praksis sammen med en kollega hos murerfirma Georg Arildset. Firmaet hadde et oppdrag med total rehabilitering av et bad.  Oppdraget hadde følgende hovedmomenter:

  •   Priming av gulv, bruk av avrettingsmasse og legging av fliser.
  • Støping av badegulv med fall og nedsenket dusjsone.
  • Membran og fuktsikring av Wediplater og legging av fliser på bad. 
Vurdering Sendt veileder
Yrke:
BA Murer

Periode:
11.10.2011-10.01.2011

Kabler 1.etg.JPG
Kabler 1.etg.JPG
PB050844.JPG
PB050844.JPG
PB050851.JPG
PB050851.JPG
Kommentar til gjennomføring av arbeidet:Kommentar fra veileder
Arbeidsoppgavene er varierte, gode og lærerike. Dette er vanlige oppgaver for en murer. Arbeidene krever stor grad av dokumentasjon. På arbeider på bad anbefales det at alle aktører har gjennomført kurs i våtromsnormen. I følge den nye plan og bygningsloven er alt arbeid på bad søknadspliktige.
Refleksjoner/Helhetsvurdering:Kommentar fra veileder
Mine refleksjoner i mureryrke kontra tømrer er at det er veldig likt i hvordan man arbeider. Hms, forskrifter, orden, osv er godt kjent fra mitt eget yrke.
Læring Dette har jeg lært :Kommentar fra veileder
Jeg har lært at mye av det en murer arbeider med er i stor grad likt som tømrer bortsett fra materialene. Begge yrker krever god fysisk helse, som kan ivaretas med gode rutiner innen HMS. Jeg har også fått bedre kjennskap til produkter og verktøy som er mye brukt i faget. Jeg har også forbedret kunnskapen om viktigheten av og bruke produktene riktig.
Dette må jeg lære mer om:Kommentar fra veileder
For og undervise på vg1 føler jeg at kompetansen jeg har er stor nok, men jeg føler at jeg blir mere motivert av og ha større kompetanse i murerfaget. Det er ønskelig og lære litt mer om håntverket, produkter og spesielle typer arbeider f.eks skifer og tørrsteinsmuring.
Wedi plater.doc_3

Beskrivelse og begrunnelseKommentar fra veilder
Priming av gulv, avretting, legging og fuging av fliser
Refleksjon og vurderingKommentar fra veilder
Større kompetanse om produkter og lære viktigheten av og følge produktenes beskrivelser. Dette er viktig i forhold til riktig heft på lim, tørketider, og kvaliteten på ferdig produkt. Alle sementbaserte produkter mureren bruker er helt avhengig av riktig blandingsforhold, dette krever stor kunnskap om produktene som blir brukt. Som i mitt eget yrke er monteringsanvisninger viktig og følge.
10125196[2].jpg_2
10125196[2].jpg_2
10125201[1].jpg
10125201[1].jpg
10125204[1].jpg
10125204[1].jpg
10125213[1].jpg
10125213[1].jpg

Beskrivelse og begrunnelseKommentar fra veilder
Støping av badegulv med fall og nedsenket dusjsone. Ved nedsenket dusjsone reduseres vannsøl utover gulvet vesentlig. Dette er et bad med banemembran. Banemembran er et homogent pvc belegg med minimums tykkelse på 1,5 mm.
Refleksjon og vurderingKommentar fra veilder
Jeg lærte teknikker om hvordan man går frem for og støpe et badegulv. Det er viktig og få fylt mørtel rundt hele varmekablen, her brukte vi litt fuktigere mørtel enn på toppsjiktet. Det skaper store problemer om det ikke er fall på badegulv. I disse tilfellene ble dusjsonen nedsenket ca 1 cm og resten av gulvet lagt med fall mot dusj eller annet sluk. Lærte også at jo større fliser er jo mindre fall kan man legge.
10128382[1].jpg
10128382[1].jpg
10128385[1].jpg
10128385[1].jpg
10128429[1].jpg
10128429[1].jpg

Beskrivelse og begrunnelseKommentar fra veilder
Membran og fuktsikring av Wediplater og legging av fliser på bad. Denne arbeidsprosessen er egntlig et komplett bad. Jeg monterte Wedi plater og ble veiledet og deltok i arbeidet fra og smøre membran til murer arbeidene var ferdige. Dette innebærer støping av gulv,utregning og kapping av fliser, montering av innbyggnings toalett.
Refleksjon og vurderingKommentar fra veilder
Jeg lærte teknikker om hvordan man går frem for og støpe et badegulv. Det er viktig og få fylt mørtel rundt hele varmekablen, her brukte vi litt fuktigere mørtel enn på toppsjiktet. Det skaper store problemer om det ikke er fall på badegulv. I disse tilfellene ble dusjsonen nedsenket ca 1 cm og resten av gulvet lagt med fall mot dusj eller annet sluk. Lærte også at jo større fliser er jo mindre fall kan man legge.
10125216[1].jpg
10125216[1].jpg
10125219[1].jpg
10125219[1].jpg
Utskriftsvennelig format