# LÆRING GJENNOM YRKESUTØVELSE

Av Kjersti Hovland | 30.08.2013

Praksis er utgangspunkt for læring i alle fag!

Å jobbe praktisk i lærefaget eleven / lærlingen utdanner seg i, sikrer motivasjon. Å ta utgangspunkt irelevant praksis gjør det enklere å forstå fellesfagene, hvordan de inngår i yrkene og hvorfor de er viktige i opplæringen.

På FIFF kan du på en enkel måte dokumentere ditt arbeid og din faglige utvikling, i tråd med nasjonale føringer i Kunnskapsløftet.

FIFF passer for alle som jobber med fag- og yrkesopplæring, for fagarbeidere som har behov for å dokumentere sin yrkeskompetanse og for de som har behov for å dokumentere sin realkompetanse.

Du kan ta din FIFF-bruker med deg fra skolen ut i lærebedriften, og fortsette å bygge på dokumentasjonen du lagde på Vg1 og Vg2. FIFF KOMPETANSE AS sletter ingen brukere før vi vet at du ikke ønsker å benytte den videre.