# LÆRING GJENNOM YRKESUTØVELSE

Av Grete Haaland | 21.07.2023

Praktisk faglig arbeid er utgangspunktet for læring!

Det sikrer motivasjon og gir godt grunnlag for utvikling av nysgjerrighet, lærelyst og kunnskap, rundt løsninger på faglige utfordringer. Å ta utgangspunkt i relevant praksis gjør det også enklere å forstå hvordan fellesfagene inngår i yrkene og hvorfor de er viktige i fagopplæringen.

Dersom du har brukt FIFF i videregående skole, kan du ta din FIFF-bruker med deg fra skolen ut i lærebedriften, og fortsette å bygge på dokumentasjonen du lagde på Vg1 og Vg2. FIFF KOMPETANSE sletter ingen brukere før vi vet at du ikke ønsker å benytte den videre.