# ERFARINGSDELING

Av Grete Haaland | 21.07.2023

På FIFF kan du dele arbeidslogger med enten gruppen din, eller alle andre FIFF- brukere. Da får du innblikk i hvordan ulike yrker utøves, hvordan andre lærlinger eller yrkesfagelever velger å jobbe praktisk og med dokumentasjon -og kanskje også lære av andres erfaringer?

Vi har god erfaring med dette, og mener at det kan være lærerikt og dele erfaringer med hverandre også på tvers av lærefag. Bruk av bilder gjør dette spennende og det er raskt å sette seg inn i hva de andre lærlingene eller elevene har jobbet med.

Erfaringsdeling