# ERFARINGSDELING

Av Kjersti Hovland | 30.08.2013

På FIFF kan du dele arbeidslogger med enten gruppen din, eller alle andre FIFF-brukere. Vi har god erfaring med dette, og mener at det er fornuftig og lærerikt og dele erfaringer med hverandre.

Når opplæringen i skole er differensiert, vil elevene gjøre ulike erfaringer på ulike tidspunkt i skoleåret. Bygg opp et eget arkiv for gruppen deres -der kan elevene se hva de andre har holdt på med. Bruk av bilder gjør dette spennende og det er raskt å sette seg inn i hva de andre elevene har jobbet med.

FIFF tilbyr også muligheten til dele med alle andre FIFF-brukere. Du kan få innblikk i hvordan ulike yrker utøves, hvordan andre elever velger å jobbe praktisk og med dokumentasjon -og kanskje også lære av andres erfaringer?

Som FIFF-bruker er du med på å påvirke hvor store og omfattende erfaringsdelingsområdene blir. Du bidrar direkte til å bygge opp læringskonseptet slik du ønsker at det skal være.