# PRØVE FIFF?

Av Kjersti Hovland | 03.06.2009

Send oss en mail dersom du ønsker å prøve FIFF i to uker!

Du vil få tilsendt brukernavn og passord for en testveileder og en testelev til den aktuelle FIFF-siden.

Send følgende opplysninger til fiff@fiff.no :

  • Arbeidssted
  • Ditt navn
  • Din tittel
  • Din kontaktinformasjon
  • Hvilken FIFF-side du vil prøve