# HVA ER FIFF?

Av Kjersti Hovland | 30.08.2013

Gjennomgående dokumentasjon –fra PTF på Vg1, via Vg2 frem til fullført læretid. Alt på ett sted. For å vise din faglige utvikling og kompetanse.

FIFF er dokumentasjon for fagopplæringen, på våre vilkår! Mulighet for å bruke store mengder bilder, fokus på hva du har lært gjennom praktisk arbeid, hvilke kompetansemål du har jobbet med og hva du trenger å lære mer om. Din opplæringsbok lages og oppdateres automatisk etter hvert som du dokumenterer læringsarbeidet ditt. Veileders kommentarer og underveisvurderinger hjelper deg videre fremover mot målet; en fagutdannelse.

Når du trener på å planlegge, gjennomføre og vurdere kvalitet på eget arbeid allerede fra Vg1, er du godt forberedt når du går opp til fagprøve.

FIFF KOMPETANSE AS utvikler læringskonseptet FIFF, som er basert på funn fra forskning innen yrkespedagogikk; FIFF er resultatet av Grete Haaland sin dr. philos. fra 2006 Skoler, bedrifter, opplæringskontorer og høgskoler bruker i dag FIFF.

I FIFF mener vi at du lærer gjennom det praktiske arbeidet du utfører til daglig. Dokumentasjon av din faglige utvikling og opplæring må derfor knyttes til dette.

Det er ubegrenset lagringskapasitet på FIFF og du kan benytte FIFF gjennom hele opplæringsløpet ditt –fra Vg1 frem til fag-/svenneprøve. Du kan beholde FIFF-tilgangen din etter endt utdanning, eller lagre dokumentasjonen lokalt. Du kan lage presentasjonsmapper på FIFF, for eksempel i forbindelse med at du søker læreplass. Opplæringsboka kan brukes som utgangspunkt for underveisvurdering og elev/ lærlingsamtaler. Den samlede dokumentasjonen på FIFF gir grunnlag for nye mål og fremdriftsplaner.

FIFF er tilpasset kravene til dokumentasjon og kvalitetssikring i Kunnskapsløftet og legger til rette for kommunikasjon mellom elev –skole – utplasseringsbedrift og senere lærling - lærebedrift.