# HVA ER FIFF?

Av Grete Haaland | 21.07.2023

FIFF er et enkelt, digitalt system for læring og dokumentasjon skreddersydd for fagopplæringen!

Bildebasert dokumentasjon av faglig arbeid, gir godt grunnlag for å lære gjennom praktisk arbeid, og for faglige samtaler med kolleger eller instruktør. Arbeidet kan knyttes til læreplanen.. Din opplæringsbok lages og oppdateres automatisk etter hvert som du dokumenterer det faglige arbeidet ditt og gir etter hvert en god oversikt over hvordan du har utviklet kompetanse i tråd med læreplanen. Veileders kommentarer og underveisvurderinger hjelper deg videre fremover mot målet; en fagutdanning.

FIFF er utviklet av og for fagopplæringen, gjennom et forskningsprosjekt i samarbeid mellom elever, lærlinger, instruktører, yrkesfaglærere og dyktige konseptutviklere (Grete Haaland, 2006). FIFF er godt egnet for Lærebedrifter, opplæringskontorer, videregående skoler og høgskoler. Systemet er også spesielt godt egnet for dokumentasjon ved fag- og svenneprøver. FIFF er også godt egnet for personer som har behov for å dokumentere sin realkompetanse.

Det er ubegrenset lagringskapasitet på FIFF og du kan benytte FIFF gjennom hele opplæringsløpet ditt –fra Vg1 frem til fag-/svenneprøve. Du kan beholde FIFF- tilgangen din etter endt utdanning, eller lagre dokumentasjonen lokalt på egen PC. Du kan også på en enkel måte lage presentasjonsmapper på FIFF, for eksempel i forbindelse med halvårsvurdering i lærebedriften, eller at du søker læreplass eller ny jobb. Opplæringsboka kan brukes som utgangspunkt for underveisvurdering og videreutvikling av intern plan for opplæring i lærebedriften.

FIFF er tilpasset dagens læreplaner og legger til godt til rette for samarbeid mellom lærlingen og instruktør, faglig ansvarlig og eventuelt andre som er involvert i lærlingens opplæring.

Dokumentasjonen er knyttet til person som bruker det og kan derfor gi gjennomgående dokumentasjon – fra Vg1, for eksempel i faget Yrkesfaglig fordypning (YFF), via Vg2 frem til fullført læretid i lærebedrift - alt på ett sted.