# HVEM ER FIFF?

Av Kjersti Hovland | 30.08.2013

Historien om FIFF starter med Grete Haaland og hennes doktorgradsstudie i yrkespedagogikk. Hun mente det var behov for et system som ivaretok fag- yrkesopplæringens behov når det gjalt visuell dokumentasjon, erfaringngsdeling, kvalitetssikring av opplæring og livslang læring. VOX støttet hennes idè, og dermed var utviklingen av læringskonseptet FIFF et faktum.

Utviklingsarbeidet startet i 2002 og FIFF har vært tilgjengelig for yrkesopplæringen siden 2004. Vi som jobber med FIFF har både håndverksfaglig og yrkespedagogisk bakgrunn -og et brennende engasjement for yrkesfagene!